Het project Los Rosales, Bosnië en Herzegovina

De inspiratie voor Rosales Zorg ontstond in 2013, toen Peter Kroek een bezoek bracht aan een project van de Stichting Just-Sophie in Bosnië en Herzegovina. Het project Los Rosales gaat  terug naar waar het werkelijk om gaat in de zorg: zelfredzaamheid, zingeving en ontwikkeling. Dit doen zij door kleinschalige projecten op te starten in samenwerking met lokale partners. Alle projecten zijn gericht op de belangen van het kind en toename van zelfredzaamheid. Peter was erg onder de indruk van de slagvaardigheid en de waarde van de uitgangspunten van Los Rosales. Bij hem ontstond de wens om ook in Nederland bij te dragen aan kleinschalige, laagdrempelige gerichte zorg vanuit compassie en samenwerking, en richtte hij Rosales Zorg op.

Zorginsteling zonder bakstenen
Rosales Zorg is een zorgorganisatie ‘zonder bakstenen’. Wij doen het anders; er is geen permanent gebouw en ook hebben wij geen personeel in vaste dienst.

De zorg vindt plaats op de meest geschikte plaats voor de individuele cliënt en verschilt dus per situatie. Dit kan zijn bij een cliënt thuis, in een begeleid wonen project, gezinshuis of zorgorganisatie. Ook wordt door ons soms gekozen voor het huren van een woning van waaruit de zorg wordt geleverd.

In het kader van optimaal maatwerk wordt bovendien per casus bekeken welke hulpverleners op projectbasis worden aangetrokken voor de zorg. Rosales Zorg beschikt over een groot netwerk van betrokken zorgprofessionals. Deze zorgprofessionals bieden vanuit hun expertise en relatie met de cliënt hulp en richten zich primair en zo lang de zorg nodig is op een specifieke zorgvraag. Naast de hulpverleners zetten wij bij elke cliënt ook aan ons verbonden BIG geregistreerde GZ-psychologen in. Zij adviseren ons en houden toezicht op de geleverde zorg.

Rosales Zorg is aangesloten bij Coöperatie Hesterhuizen.