Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor jeugdhulpverlening. Welke het meest geschikt is, hangt af van de zorg die nodig is en of de cliënt zelfstandig administratieve zaken kan regelen. 

PGB (Persoonsgebonden budget)

 • Een PGB is een persoonsgebonden budget voor de cliënt waaruit zorg betaald wordt. De cliënt  bepaalt zelf welke hulpverleners en/of organisaties betrokken worden bij de zorg.
 • Het aanvragen en beheren van een PGB vraagt de nodige administratieve vaardigheden van de budgethouder.
 • Een PGB wordt aangevraagd bij de gemeente waar de cliënt woont.

Op de website van Per Saldo wordt helder uitgelegd wat een PGB inhoudt en wat het van de budgethouder vraagt.

ZIN (Zorg in Natura)

 • bij Zorg In Natura wordt de zorg vergoed (met verplichte kleine eigen bijdrage), maar bepaalt de verstrekker (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) welke zorgorganisatie de hulp biedt. 
 • de cliënt hoeft zelf weinig tot niets te regelen qua administratie en verantwoording.
 • Zorg in Natura wordt aangevraagd bij gemeente (WMO en jeugdwet), zorgverzekeraar of zorgkantoor (WLZ).
 • Zorg in Natura wordt gefinancierd uit
  de WMO en Jeugdwet, ( voor lichte zorg)
  of uit
  de WLZ (wet langdurige zorg).  Voor toekenning van WLZ-zorg is een indicatie nodig, die gegeven wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), www.ciz.nl

Het is ook mogelijk om deels een PGB, en deels Zorg in Natura te krijgen. Dit hangt af van de zorg die nodig is.

Op de websites www.pgb.nl en www.zorgwijzer.nl/faq/wlz vind je meer informatie over het aanvragen van Zorg in Natura.

Wij kunnen je in de planvormingsfase adviseren over financieringsmogelijkheden voor de zorg.