Peter Kroek, Janny Beernink, Angeline Ackermans (BVKZ) en Jeroen Cremer (Hesterhuizen)

Onderzoek kleinschalige zorg
Kleinschalige zorg wordt door cliënten, naasten en zorgverleners vaak hooggewaardeerd. Maar wat maakt kleinschalige zorg dan zo bijzonder? Hoe kunnen we dat meetbaar maken en laten zien? Om objectief aan te tonen wat de specifieke kenmerken en karakteristieken van kleinschalige zorg zijn, hebben dr. Janny Beernink (Kroek&Partners Interimzorg) en prof. dr. Gerben Westerhof (Universiteit Twente) in opdracht van BVKZ en Coöperatie Hesterhuizen een wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van kleinschalige zorg uitgevoerd.

Symposium
Op donderdag 20 juni 2024 hebben we tijdens het symposium de deelnemers meegenomen in de krachten en kwetsbaarheden van de kleinschalige zorg. Tijdens deze inspirerende middag deelden we de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door dr. Janny Beernink (Kroek Academie) in samenwerking met prof. dr. Gerben Westerhof (Universiteit Twente).
Dagvoorzitter Vincent Blankespoor ging in gesprek met deze onderzoekers en met de opdrachtgevers Angeline Ackermans (BVKZ) en Jeroen Cremer (Hesterhuizen). Ook Hennie van de Kamp (Farm Residence) blikte terug op deelname aan het onderzoek, als een van de 22 betrokken zorgaanbieders.

Zimmy sloot dit onderdeel van de middag af met een eigen rap over zijn ervaringen binnen de kleinschalige zorg.

Daarna werden met mevrouw U. Tijmensen (IGJ Gehandicaptenzorg), mevrouw A. Bos (ministerie VWS), mevrouw R. Huijberts (Ouderenlandgoed Grootenhout) en mevrouw J. Driessen (Zorgkantoor VGZ) de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek besproken en wat dit betekent voor toekomstig beleid. Hoe kunnen we dit gezamenlijk verder brengen?

Tiuri sloot met een bijzondere tentoonstelling de middag af. Zij bieden mensen met een beperking de mogelijkheid om te kunnen groeien en hun talent voor theater of dans verder te ontwikkelen. Tijdens het symposium namen ze ons mee in een deel van hun voorstelling ‘Laat me los maar hou me vast’.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het onderzoeksrapport.