Zorgvuldigheid staat bij ons voorop. Maar als je een klacht hebt over de zorg of een van de begeleiders, bespreek dit dan eerst met elkaar. Kom je er dan nog niet uit met elkaar, dan kun je met je klacht naar de geschillencommissie zorg.

Zij zijn onafhankelijk en helpen jou om je klacht bespreekbaar te maken. Zij functioneren ook als onafhankelijke vertrouwenspersoon en zijn bereikbaar via hun website (www.degeschillencommissiezorg.nl).

Deze geschillencommissie voldoet aan de gestelde eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (wkkgz).