De visie van Annet Verhoeff op (Rosales) Zorg

Voor jongeren met complexe problematiek is vanuit de netwerkgedachte een vangnet nodig om zich te ontwikkelen en te groeien naar een betekenisvolle plek in de maatschappij. Zo omschrijft Annet Verhoeff, algemeen directeur van Rosales Zorg, haar visie op zorg.

“Ieder mens is uniek en het is leuk om dat bij jezelf en de ander te ontdekken, zodat je je kunt ontwikkelen en een plek vindt waar je je goed bij voelt, waar je kunt doen waar je goed in bent, kunt doen wat je leuk vindt en dat op jouw eigen manier. Niet iedereen heeft het geluk op te groeien in een omgeving die hen versterkt, op wie ze terug kunnen vallen en die hen de gelegenheid geeft zich te ontwikkelen. Voor deze mensen is vanuit de netwerkgedachte een vangnet nodig om zich te ontwikkelen en te groeien naar een betekenisvolle plek in de maatschappij. Bij Rosales Zorg zijn wij een plek, of noem het een deskundig vangnet, voor jongeren met complexe problematiek waar op individuele basis 24/7 maatwerkzorg geleverd wordt en waar dit centraal staat. Wij bieden tijdelijke maatwerkzorg en richten ons op een duurzame oplossing.

Voor jongeren met complexe problematiek is het niet eenvoudig gerichte hulp te vinden, juist omdat problematieken elkaar overlappen. In de praktijk leidt dat er regelmatig toe dat deze jongeren ‘tussen de wal en het schip vallen’ in de hulpverlening. Bij Rosales Zorg draait het om de individuele zorgvraag van die jongeren en neemt de hulpverlening stabiliteit, continuïteit en ontwikkeling als vertrekpunt. Vanuit die gedachte neemt een beperkt aantal zorgprofessionals als team de zorg rondom de cliënt op zich. Ten aanzien van de jongeren stellen wij zelfredzaamheid, competentie-ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale verbondenheid centraal. De betrokken zorgprofessionals moeten over de gevraagde expertise beschikken, maar zeker een klik met de cliënt hebben en zich voor langere tijd aan de cliënt willen verbinden. Wij werken sterk vanuit commitment; alles begint naar mijn mening met relatie en contact. 

Voor mij vormt doelgericht en praktisch samenwerken de kern van Rosales Zorg; samenwerken met cliënt en betrokken partijen, korte communicatielijnen en snel kunnen schakelen met bijvoorbeeld de inzet van aanvullende expertise of ondersteuning aan onze zorgprofessionals. 

Om ook de jongere met complexe problematiek de kans en gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, is het nodig dat we het als partijen samen doen. Voor mij komt de uniciteit van de mens in combinatie met de netwerkgedachte ten volle naar voren bij Rosales Zorg.”