Voor verwijzers

Rosales Zorg bv is een geregistreerde zorgorganisatie. Wij leveren snel tijdelijke zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek, en onze zorg stopt pas op het moment dat er een goede duurzame oplossing voor de cliënt en/of het cliëntsysteem is gevonden. Wij kennen geen wachtlijsten.

Onze hulpverleners hebben allen een relevante opleiding afgerond, zijn competent en beschikken over minimaal 4 jaar werkervaring in de jeugdhulpverlening. Daarnaast hebben zij allen een geldige VOG en zijn waar nodig SKJ geregistreerd. Alle zorgopdrachten staan onder toezicht van BIG geregistreerde GZ psychologen en gedragsdeskundigen met op de doelgroep gerichte specialisaties. 

Werkwijze Rosales Zorg

Voorafgaand aan mogelijke zorgverlening bekijken wij samen met cliënt en ouders/verzorgers welke hulp nodig is en maken een plan van aanpak met de cliënt en de regievoerder. Binnen twee weken ligt er een concreet plan en hebben wij een beeld van de in te zetten expertise. In een individuele zorgovereenkomst wordt vastgelegd wat de doelen zijn en wat er nodig is op weg naar een goede duurzame oplossing. Daarna schakelen wij betrouwbare, goed opgeleide, ervaren en geregistreerde hulpverleners in; mensen die een klik hebben met de cliënt (en eventueel het gezin). Mensen die deskundig zijn, en die zich voor langere tijd aan de cliënt willen verbinden.

Een team van deskundige hulpverleners werkt specifiek met de cliënt in zijn unieke situatie tot een goede duurzame oplossing is gevonden. Bij de overgang naar een duurzame oplossing zijn gegarandeerde stabiliteit van de zorg, continuïteit en een ‘warme overdracht’ belangrijke uitgangspunten.

Rosales Zorg werkt intensief samen met gemeenten en zorgorganisaties. Rosales Zorg bv is aangesloten bij Coöperatie Hesterhuizen, en maakt gebruik van de diensten van Decura bv voor advisering, ondersteuning en administratieve verwerking.

Cliënten die wij niet in zorg kunnen nemen binnen Rosales Zorg:

  • Jongvolwassenen met ernstige ggz problematiek;
  • Jongvolwassenen met een fysieke zorgvraag. Wij leveren geen voorbehouden en risicovolle zorg;
  • Jongvolwassenen waarbij het risico voor de omgeving te groot is. Rosales Zorg is gebaseerd op vrijwilligheid van cliënten en wij passen geen drang en dwang toe;
  • Jongvolwassenen waarvoor opname in gesloten kader onder 24 uurs psychologische begeleiding is geïndiceerd;
  • Jongvolwassenen met een ernstige verstandelijke beperking, want cliënten worden op basis van vrijwilligheid en commitment aan eigen doelstellingen in zorg genomen;
  • Zorg in het kader van de WLZ. Met uitzondering van situaties waarin de cliënt gedurende de zorgperiode 18 jaar wordt. In overleg met de verwijzer is zorg in het kader van de WLZ dan wel mogelijk.